Meie lasteaed

Salme lasteaed on asutatud 1967. aastal ja avati sama aasta 18. oktoobril Sõrve Sovhoosi Lastepäevakoduna. Alustati kaherühmalisena, algul oli avatud ka ööpäevarühm. Nüüd tegutseme Saaremaa Valla lasteaiana.

1996. aastal lasteaed renoveeriti, lisandus katusekorrus ja avanes võimalus avada kolmas rühm. Lasteaed teenindab eelisjärjekorras Sõrve piirkonnas elavaid lapsi. Praegusel hetkel töötab lasteaias kolm rühma - Jänku, Oti ja Lepatriinu rühm.

Salme lasteaia arengukava: Salme lasteaia arengukava 2016-2021

Salme lasteaia põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/414092018018