Lasteaiatasu

Lasteaia õppevahendite tasu on alates 01.01.2020 a. 18 eurot lapse kohta. Pere teisel lasteaias käival lapsel 9 eurot ja alates kolmandast lasteaias käivast lapsest 0 eurot. Soodustused kehtivad siis, kui ühes perest käib korraga rohkem kui üks laps lasteaias.

Toiduraha, mis lisandub õppevahendite tasule, on alates 01.02.2019 ühe toidupäeva kohta lapsevanemale 1.30 (hommikusöök 39 senti, lõuna 62 senti, oode 29 senti). Vald lisab iga toidupäeva kohta 40 senti.

Info lasteaia osalustasu, soodustuse ja toiduraha kohta leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/405012019065 ning info Saaremaa valla kodulehel: https://www.saaremaavald.ee/lasteaia-toetus