Lasteaiakoha taotlemine

Kui soovite lapsele lasteaeda kohta taotleda, siis tuleb pöörduda Saaremaa valla kodulehele ja esitada taotlus sealtkaudu:

Saaremaa vald - lasteaiakoha taotlemine .

2021/22 õppeaastaks on rühmad komplekteeritud.

2022/23 õppeaastaks avatakse taotluste vastuvõtt aprillis.

Info lasteaia osalustasu, soodustuse ja toiduraha kohta leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/405012019065 ning info Saaremaa valla kodulehel: https://www.saaremaavald.ee/lasteaia-toetus