Kodukord

KODUKORD

I peatükk. Üldsätted

1. Eesmärk

Lasteaia kodukord on kehtestatud, et tagada lapsele turvaline kasvukeskkond ja pakkuda parimaid võimalusi igapäevaseks tegutsemiseks ja mängimiseks. Lasteaia kodukord on täitmiseks lasteaia töötajatele, lastele, lastevanematele ja kõigile, kes viibivad lasteaia territooriumil.

2. Tööaeg

2.1. Lasteaed on avatud tööpäeviti kell 7.00 kuni 18.00. Ajavahemikkudel 7.00-8.00 ja 13.00-17.00 viibivad Lepatriinu rühma lapsed Oti rühma lastega koos ning 17.00-18.00 töötab majas üks valverühm.

2.2. Lasteaed on suletud riiklikel pühadel.

2.3. Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.

2.4. Suvel on lasteaed juulikuus kollektiivpuhkusel. Lasteaed on avatud alates augusti teisest tööpäevast.

2.5. Lasteaed võib olla suletud eriolukordadel (elektrikatkestus, veeavarii jms).

3. Töökorraldus

3.1. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mille põhjal on koostatud õppeaasta tegevuskava ning rühmade tegevuskavad ja nädala-kuuplaanid.

3.2. Lapsevanemal on võimalus tutvuda ELIIS programmis lasteaia õppe-, arengu- ja tegevuskavaga, rühma õppeaasta tegevuskavaga ning nädala- ja päevaplaaniga.

II peatükk. Lasteaiatasu

4. Lapsevanema poolt kaetav osa

Alates 01.01.2019.a. on kohatasu 18 € ja seda makstakse 11 kuud õppeaastas. Juhul kui lapsevanem ei kasuta suvekuudel (juuni-august) lasteaia kohta, siis teeb ta sellekohase avalduse lasteaia direktorile 31. maiks ja kohatasu nende kuude eest ei võeta.

5. Toiduraha

5.1. Toiduraha päevamaksumus on 1 euro 30 senti, millest hommikusöök moodustab 39 senti, lõunasöök 62 senti ja õhtuoode 29 senti.

6. Lasteaiatasu arvestamine

6.1. Lasteaiatasud arvestatakse eelmise kuu eest. Arved koostab ja saadab vanemate e -posti aadressidele Saaremaa valla raamatupidaja. Laekumisi kontrollib samuti Saaremaa valla raamatupidaja.

6.2. Lapse puuduma jäämisest teatakse rühmaõpetajale ELIISI kaudu või sõnumiga telefonile. Teavitades hommikul enne kella 8.00, ei pea alates esimesest puudutud päevast toiduraha maksma.

6.3. Lapse söömise muutmiseks (kas lisada või vähendada päevaste toidukordade arvu) tuleb teha eelneva kuu lõpuks lasteaiale sellekohane avaldus.

7. Lasteaiatasu maksmine

7.1. Lasteaiatasu on võimalik maksta Saaremaa vallavalitsuse pangakontole pangaülekandega, võttes aluseks Saaremaa valla raamatupidaja poolt saadetud arve.

7.2. Võlgnevuse korral on lasteaial õigus last lasteaeda mitte vastu võtta kuni võlgnevuse likvideerimiseni. Makseraskuste korral pöörduda lasteaia direktori poole, võimalus sõlmida kokkuleppeid võlgnevuste likvideerimiseks.

7.3. Lapsevanemal on võimalik lubada lapsele nädala sees puhkepäevi, sellest eelnevalt teatades rühma õpetajatele.

III peatükk. Lapse lasteaeda tulemine ja koju minemine

8. Lapse esmakordne lasteaeda tulemine

8.1. Lapse esmakordselt lasteaeda tulles tuleb leida aega lapse harjutamiseks lastekollektiiviga. Sõltuvalt lapsest on harjumise aeg erinev, kuid sõimerühma ja noorema rühma lapsel mitte lühem kui üks nädal.

8.2. Lapse esmakordselt lasteaeda tulles on vajalik rühma õpetajaid koheselt teavitada lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise ja harjumustega seotud tähelepanekutest või soovidest.

8.3. Lapse sõimerühma tulles võiks laps osata iseseisvalt süüa ja käia potil ning mähkmeid kasutatakse vajadusel üksnes õuesoleku ja lõunaune ajal.

9. Lapsevanem või isik, kes on lapse saatja, annab lapse isiklikult õpetajale hommikul üle ning õhtul saavutatakse enne lasteaiast lahkumist õpetajaga kontakt.

10. Lapsevanem hoolitseb selle eest, et laps saaks riidest lahti ja välimus korrastatud lasteaeda tulles ning kojuminekul riietatud.

11. Info jagamine

11.1. Õppeaasta alguses annab lapsevanem rühma õpetajatele oma elukoha registrijärgse aadressi, vanema e-posti aadressi ja kontakttelefoni.

11.2. Kontaktandmete muutusest teatab lapsevanem rühma õpetajale koheselt.

12. Lapse lasteaeda tulemine ja koju minemine

12.1. Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia lasteaiast ära talle sobival kellaajal arvestades rühma päevakava. Soovitav on laps tuua enne õppetegevuse algust. Lapse toomine õppetegevuse ajal häirib teiste laste keskendumist ning juhib tähelepanu õppetöölt kõrvale. Erandolukordadest teavitada õpetajaid.

12.2. Lapsevanem tuleb lapsele järgi hiljemalt kell 17.50.

12.3. Lastele, kes päeval ei maga, peab olema järgi tuldud hiljemalt kell 13.00.

12.4. Laps tuleb lasteaeda ja läheb lasteaiast ära koos täiskasvanud saatjaga või koolis käiva õe-vennaga. Õpetaja annab lapse alaealisele õele või vennale üle vaid lapsevanema eelnevalt esitatud vastava kirjaliku avalduse alusel.

12.5. Lapsevanem peab teavitama lasteaeda, kui ­lapsele tullakse järele hiljem (peale 17.50) või lapsele tuleb järele kolmas isik.

12.6. Õpetaja ei anna last kojuminekuks üle võõrale isikule.

12.7. Lapsevanem saadab õpetajale teateid ainult kirjalikult telefoni, e-posti või ELIIS programmi kaudu (mitte lapse kaudu) kui silmast silma ei ole võimalik vestelda.

IV peatükk. Riietumine

13. Lapse riietus

13.1. Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega sh on korrastatud lapse juuksed. Pikad juuksed peavad olema patsis või soengusse seatud.

13.2. Lapse riided ja jalanõud peavad olema vastavad kasvule, eale ja ilmastikule.

13.3. Kõik lapse riided ja jalanõud peavad olema tähistatud lapse nimega.

13.4. Vajalikud on:

13.4.1 vahetusjalanõud – soovitavalt sandaalid või lahtised kingad, mille jalgapanekuga ja äravõtmisega laps ise hakkama saab. Soovitavalt ei ole jalanõud pehme tallaga või tagant lahtised. Lubatud ei ole siseruumides põrandat määrivad jalanõud;

13.4.2. magamisriided – pidžaama või öösärk;

13.4.3. võimlemisriided saalis toimuvateks liikumistegevusteks eraldi riidest koti sees;

13.4.4. eraldi õueriided, mis ei sega lapse vaba tegevust ja mängu erinevatel aastaaegadel ja ilmastikuoludes, peakate (ka suvel); lapsed mängivad, tegutsevad õues või toas ja lasteaed ei saa vastutada riiete, jalanõude määrdumise või kahjustumise eest;

13.4.5. vahetuspesu, -sokid, -kindad;

13.4.6. sõimerühma lapsele vahetusriided nii toas kui õues olemiseks, vajadusel mähkmed kasutamiseks;

13.4.7. juuksehari või kamm ja tüdrukutel vajadusel juukseklambrid või patsikummid;

13.4.8. pabertaskurätikud ja vajadusel niisked salvrätikud ning madratsi kaitsekiled.

14. Vanemad kannavad siseruumides liikudes kilesusse ja laste pidudel vahetusjalatseid. Hoiame oma lasteaeda!

V peatükk. Toitlustamine

15. Toidukord

15.1 Lasteaias on 3 toidukorda:

15.1.1 hommikusöök kell 8.45 - 9.00

15.1.2. lõunasöök kell 12.30-13.00

15.1.3. õhtuoode kell 15.45-16.15

Etteteatamise korral on erandkorras võimalik hommikusöögiaega nihutada (lapse arstilkäik vms) kella 09.15-ni (eelnevalt teatamisel).

15.2. Keelatud on lapsele kaasa anda nätsu ja muid maiustusi. Soovi korral võib laps kostitada teisi lapsi maiustustega (v.a näts, nätsukomm, karamell), arvestades seejuures laste arvuga rühmas.

VI peatükk. Haigestumine

16. Haige laps

16.1. Haiget last on keelatud lasteaeda tuua.

16.2. Rühma õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast haiguse tunnustega last (palavik, nohu, köha, silmapõletik, kõhulahtisus jms) (Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”).

16.3. Lasteaeda lapsele ravimeid kaasa ei anta, sest õpetajal pole õigust lapsele ravimeid manustada. Erandiks on kroonilised haigused, millest tuleb informeerida rühma õpetajaid.

16.4. Kui laps saab vigastada või haigestub päeva jooksul, siis võetakse ühendust lapsevanemaga (vajadusel arstiga) ja saadetakse laps koju või raviasutusse, olenevalt lapse tervislikust seisundist.

16.5. Lapse vigastuse puhul antakse lasteaias vaid esmaabi.

16.6 Lapse haigestumisel nakkushaigustesse tuleb lapsevanemal kindlasti teatada sellest lasteaiale.

VII peatükk. Mänguasjad ja laste sünnipäevad

17. Mänguasjad

17.1. Lasteaeda võib kodust kaasa tuua puhtaid mänguasju või raamatuid rühma õpetaja teadmisel ja kokkuleppel. Kehtib põhimõte: „Ma ei ole kade, luban ka teistel lastel oma mänguasjadega mängida.”

17.2. Soovitav on mitte kaasa tuua kalleid, kergesti purunevaid, ohtlikke ja väga väikesi mänguasju.

17.3. Keelatud on kaasa tuua militaarseid mänguasju, raha, mobiiltelefoni ja tugevaid helisid tekitavaid mänguasju.

17.4. Lasteaed ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasjade ja laste ehete purunemise eest.

17.5. Keelatud on kanda rippuvaid kõrvarõngaid.

17.6. Lapsel on kohustuslik kanda rattaga sõitmisel kiivrit.

17.7. Lapsele kaasa antud kelk või suusad peavad olema tähistatud lapse nimega.

18. Laste sünnipäeva tähistamine.

Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi vastavalt rühma traditsioonidele ja kokkuleppele lastevanematega.

VIII peatükk. Õueala

19. Lasteaia õueala on paik, kus lapsed veedavad iga päev mitu tundi. Selleks, et neil oleks seal hea olla on kõigile kehtestatud järgmised reeglid:

19.1. Lasteaia territooriumil on keelatud suitsetamine ja e-sigareti kasutamine.

19.2. Lasteaia territooriumil on keelatud alkoholi ja narkootiliste ainete tarbimine ja alko/narkojoobes viibimine.

19.3. Lasteaia territooriumil on keelatud viibimine lemmikloomadega.

19.4. Laste turvalisuse tagamiseks sulgeb lapsevanem värava lasteaeda tulles ja lasteaiast lahkudes.

20. Lasteaia õuealal võivad mängida ainult lasteaiaealised lapsed.

21. Lasteaia õuealal on lastele kehtestatud erinevad reeglid, et tagada lastele turvaline keskkond ning meeldiv õues viibimine.

Õueala reeglid on:

21.1. Istumiskiigel kiigutakse ainult istudes, selle raami vahele ei roni.

21.2 Pesakiiges kiigub korraga kuni 3 last.

21.3 Jänku rühma lapsed kasutavad ainult väikest liumäge, Oti ja Lepatriinu rühma lapsed võivad kasutada mõlemat liumäge.

21.4. Nööridega kiigel ainult kiigume, ei keeruta. Hoogu teeme vaid eest lükates. Kiikuja istub näoga lasteaia maja poole.

21.5. Nukumaja uks peab olema mängu ajal lahti. Korraga võib nukumajas mängimas olla 4 last. Liiva nukumajja ei vii. Nukumaja nõud on ainult nukumajas mängimiseks (õue neid ei vii).

21.6.Tõuke- ja jalgratastega sõidame suurel või väikesel ringil. Ringi suund on vastupäeva. Koos isikliku väikese rattaga võtame kiivri kodunt kaasa. Kaherattalisi jalgrattaid lasteaias ei kasuta. Rattasõidul kasutame alati kiivrit.

21.7. Kõnniteel sõidame jalgadega lükatava autoga. Teine laps tagant ei lükka.

21.8. Mänguasju liumäele me ei vii.

21.9. Lepatriinu ja Suure Oti rühma lapsed võivad kasutada ronimisredelit iseseisvalt. Väikese Oti ja Jänkude rühma lapsed on ronimisredelil ainult koos täiskasvanuga.

21.10. Iga rühma õpetaja vastutab enda rühma mänguasjade ärapanemise eest.

21.11. Karusselli kõrval me ei jookse. Peale hooandmist istub laps istmele.

21.12. Jalgpalliväljaku kõrgematel servadel istuda ei tohi.

21.13 Mängime ainult maja ees.

IX peatükk. Koostöö

22. Lapse väärkohtlemine

Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver (KELS § 20 lg 3; Eesti Vabariigi lasteakaitse seadus § 31 p 2).

23. Koostöö lastevanematega

23.1 Pidev ja asjalik koostöö lastevanemate ja lasteaia vahel ning aktiivne osalemine lasteaiaelus on aluseks lapse kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias.

23.2. Info lasteaias toimuvate ettevõtmiste ja ürituste kohta ja muud olulised teated on lasteaia infostendil ja ELIIS programmis. Iganädalane info õppe- ja kasvatustegevuse kohta on välja pandud iga rühma infostendil ja ELIIS programmis.

23.3. Lastevanemate koosolek toimub vähemalt üks kord aastas, sügisel.

23.4. Üks kord aastas, kevadel, toimuvad arenguvestlused. Vajadusel ja kokkuleppel lastevanematega toimuvad täiendavad vestlused.

23.5.Info, abi, nõuande jne saamiseks või ettepanekute tegemiseks tuleb pöörduda rühma õpetaja, lasteaia direktori, õppealajuhataja, logopeedi või hoolekogu liikmete poole.

X peatükk. Lõppsätted

24. Kodukorra kinnitamine, muutmine ja täiendamine

24.1. Kodukorra kinnitab lasteaia direktor, kuulates ära hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamuse.

24.2. Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad, pedagoogid ja vallavalitsuse esindajad.