Meie lasteaed‎ > ‎

Projektid

Meie lasteaed on liitunud programmiga "Kiusamisest vabaks!"
"Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda. 
Metoodika toetub järgmistele põhiväärtustele:
1. Sallivus - näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.
2. Austus - suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.
3. Hoolivus - näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu - nii endast nooremate kui omavanuste vastu.
4. Julgus - jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

Täpsem info veebilehel: www.kiusamisestvabaks.ee


2015/16 õppeaastal saime KIK-ilt keskkonnateadlikkuse tõstmiseks toetust kahe õppekäigu läbiviimiseks.


Samuti saime 2015/16 õppeaastal toetust projekti "Igal lapsel oma pill" raames ning saime osta lasteaiale plaatpillide komplekti ning korralikud marakad.