Lapsevanemale‎ > ‎

Kodukord

I peatükk Üldsätted

1. Eesmärk

Lasteaia kodukord on kehtestatud, et tagada lapsele turvaline kasvukeskkond ja pakkuda parimaid võimalusi igapäevaseks tegutsemiseks ja mängimiseks. Lasteaia kodukord on täitmiseks lasteaia töötajatele, lastele, lastevanematele ja kõigile, kes viibivad lasteaia territooriumil.

2. Tööaeg
2.1. Lasteaed on avatud tööpäeviti kell 7.00 kuni 18.00. Ajavahemikkudel 7.00-8.00 ja 13.00-17.00 viibivad Lepatriinu rühma lapsed Oti rühma lastega koos ning 17.00-18.00 töötab majas üks valverühm.

2.2. Lasteaed on suletud riiklikel pühadel.

2.3. Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.

2.4. Suvel on lasteaed juulikuus kollektiivpuhkusel. Lasteaed on avatud alates augusti teisest tööpäevast.

2.5. Lasteaed võib olla suletud eriolukordadel (elektrikatkestus, veeavarii jms).

3. Töökorraldus

3.1. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mille põhjal on koostatud õppeaasta tegevuskava ning rühmade tegevuskavad ja nädala-kuuplaanid.

3.2. Lapsevanemal on võimalus tutvuda lasteaia õppe-, arengu- ja tegevuskavaga, rühma õppeaasta tegevuskavaga ning nädala- ja päevaplaaniga.

II peatükk Lasteaiatasu

4. Lapsevanema poolt kaetav osa

Lasteaia õppevahenditetasu on 12 eurot (pere teise lapse puhul 6 eurot ja kolmandast lapsest alates 0 eurot – juhul kui kõik lapsed on korraga lasteaia nimekirjas) ja seda makstakse 11 kuud õppeaastas. Lapsevanema poolt kaetavat osa juulikuu eest ei võeta, kui lasteaed on kollektiivpuhkusel.

5. Toiduraha

Toiduraha päevamaksumus on 1 euro 9 senti, millest hommikusöök moodustab 32 senti, lõunasöök 55 senti ja õhtuoode 22 senti.

6. Lasteaiatasu arvestamine

6.1. Lasteaiatasud arvestatakse eelmise kuu eest. Arved koostab Salme Lasteaia direktor ja laekumist kontrollib Salme Valla raamatupidamine.

6.2. Lapse puuduma jäämisest teatakse rühmaõpetajale telefonile või kodulehe kaudu juhtkonnale. Teavitades hommikul enne kella 8.00, ei pea esimesest puudutud päevast toiduraha maksma.

6.3. Lapse söömise muutmiseks (kas lisada või vähendada päevaste toidukordade arvu) tuleb teha eelneva kuu lõpuks lasteaiale sellekohane avaldus.

7. Lasteaiatasu maksmine

7.1. Lasteaiatasu arve esitatakse vastavalt kokkuleppele paberkandjal iga kuu 10. kuupäevaks.

7.2. Lasteaiatasu on võimalik maksta:

7.2.1. panga kaudu Salme Vallavalitsuse arvele, selgitusse tuleb märkida lapse ees- ja perekonnanimi ning toidu ja õppevahendite summa eraldi;

7.2.2. sularahas lasteaeda.

7.3. Lasteaiatasude maksmise tähtaeg on jooksva kuu 25. kuupäev. Võlgnevuse korral on lasteaial õigus last lasteaeda mitte vastu võtta kuni võlgnevuse likvideerimiseni. Makseraskuste korral pöörduda lasteaia direktori poole, võimalus sõlmida kokkuleppeid võlgnevuste likvideerimiseks.

7.4. Lapsevanemal on võimalik lubada lapsele nädala sees puhkepäevi, sellest eelnevalt teatades rühma õpetajatele.

III peatükk Lapse lasteaeda tulemine ja koju minemine

8. Lapse esmakordne lasteaeda tulemine

8.1. Lapse esmakordselt lasteaeda tulles tuleb leida aega lapse harjutamiseks lastekollektiiviga. Sõltuvalt lapsest on harjumisaeg erinev, kuid sõimerühma ja noorema rühma lapsel mitte lühem kui 1 nädal.

8.2. Lapse esmakordselt lasteaeda tulles on vajalik rühma õpetajaid koheselt teavitada lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise ja harjumustega seotud tähelepanekutest või soovidest.

8.3. Lapse sõimerühma tulles võiks laps osata iseseisvalt süüa ja käia potil ning mähkmeid kasutatakse vajadusel üksnes õuesoleku ja lõunaune ajal.

9. Lapsevanem või isik, kes on lapse saatja, annab lapse isiklikult õpetajale hommikul üle ning õhtul saavutatakse enne lasteaiast lahkumist õpetajaga kontakt.

10. Lapsevanem hoolitseb selle eest, et laps saaks riidest lahti ja välimus korrastatud lasteaeda tulles ning kojuminekul riietatud.

11. Info jagamine

11.1. Õppeaasta alguses annab lapsevanem rühma õpetajatele oma elukoha täpse aadressi ja kontakttelefoni.

11.2. Kontakttelefoni numbri muutusest teatab lapsevanem rühma õpetajale koheselt.

12. Lapse lasteaeda tulemine ja koju minemine

12.1. Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia lasteaiast ära talle sobival kellaajal arvestades rühma päevakava. Soovitav on laps tuua enne õppetegevuse algust. Lapse toomine õppetegevuse ajal häirib teiste laste keskendumist ning juhib tähelepanu õppetöölt kõrvale. Erandolukordadest teavitada õpetajaid.

12.2. Lapse tulekust peale 9.00 või mittetulemisest teatab lapsevanem hiljemalt sama päeva hommikul rühma õpetajale telefonile või kodulehe kaudu juhtkonnale.

12.3. Lapsevanem tuleb lapsele järgi hiljemalt kell 17.50.

12.4. Lastele, kes päeval ei maga, peab olema järgi tuldud hiljemalt kell 13.00.

12.5. Laps tuleb lasteaeda ja läheb lasteaiast ära koos täiskasvanud saatjaga või koolis käiva õe-vennaga. Õpetaja annab lapse alaealisele õele või vennale üle vaid lapsevanema vastava kirjaliku avalduse alusel.

12.6. Õppeaasta alguses tuleb teha lasteaiale avaldus, kui last hakkab lasteaeda tooma või lasteaiast viima keegi teine peale ema või isa.

12.7. Lapsevanem peab teatama lasteaeda, kui ­lapsele tullakse järgi hiljem – peale 17.50 – või lapsele tleb järgi keegi kolmas isik.

12.8. Õpetaja ei anna last kojuminekuks üle võõrale ega alkoholi- või narkojoobes isikule.

12.9. Lapsevanem ei saada õpetajale teateid lapse kaudu, vaid ainult kirjalikult, telefoni või e-posti teel, kui silmast silma ei ole võimalik vestelda.

IV peatükk Riietumine

13. Lapse riietus

13.1. Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega sh on korrastatud lapse juuksed. Pikad juuksed peavad olema patsis või soengusse seatud.

13.2. Lapse riided ja jalanõud peavad olema vastavad kasvule, eale ja ilmastikule.

13.3. Kõik lapse riided ja jalanõud peavad olema tähistatud lapse nimega.

13.4. Vajalikud on:

13.4.1 vahetusjalanõud – soovitavalt sandaalid või lahtised kingad, mille jalgapanekuga ja äravõtmisega laps ise hakkama saab. Soovitavalt ei ole jalanõud pehme tallaga või tagant lahtised. Lubatud ei ole siseruumides põrandat määrivad jalanõud;

13.4.2. magamisriided – pidžaama või öösärk;

13.4.3. võimlemisriided saalis toimuvateks liikumistegevusteks eraldi riidest koti sees;

13.4.4. eraldi õueriided, mis ei sega lapse vaba tegevust ja mängu erinevatel aastaaegadel ja ilmastikuoludes, peakate (ka suvel); lapsed mängivad, tegutsevad õues või toas ja lasteaed ei saa vastutada riiete, jalanõude määrdumise või kahjustumise eest;

13.4.5. vahetuspesu, -soki, -kindad;

13.4.6. sõimerühma lapsele vahetusriided nii toas kui õues olemiseks, vajadusel mähkmed kasutamiseks;

13.4.7. juuksehari või kamm ja tüdrukutel vajadusel juukseklambrid või patsikummid;

13.4.8. pabertaskurätikud.

14. Vanemad kannavad siseruumides liikudes kilesusse ja laste pidudel vahetusjalatseid. Hoiame oma lasteaeda!

V peatükk Toitlustamine

15. Toidukord

15.1 Lasteaias on 3 toidukorda:

15.1.1 hommikusöök kell 9.00-9.15 (9.30)

15.1.2. lõunasöök kell 12.30-13.00

15.1.3. õhtuoode kell 15.45-16.15

15.2. Keelatud on lapsele kaasa anda nätsu ja muid maiustusi. Soovi korral võib laps kostitada teisi lapsi maiustustega (v.a näts, nätsukomm, karamell), arvestades seejuures laste arvuga rühmas.

VI peatükk Haigestumine

16. Haige laps

16.1. Haiget last on keelatud lasteaeda tuua.

16.2. Rühma õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast haiguse tunnustega last (palavik, nohu, köha, silmapõletik, kõhulahtisus jms) (Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”).

16.3. Lasteaeda lapsele ravimeid kaasa ei anta, sest õpetajal pole õigust lapsele ravimeid manustada. Erandiks on kroonilised haigused, millest tuleb informeerida rühma õpetajaid.

16.4. Kui laps saab vigastada või haigestub päeva jooksul, siis võetakse ühendust lapsevanemaga (vajadusel arstiga) ja saadetakse laps koju või raviasutusse, olenevalt lapse tervislikust seisundist.

16.5. Lapse haigestumisel lasteaias antakse talle esmaabi.

16.6 Lapse haigestumisel nakkushaigustesse tuleb lapsevanemal kindlasti teatada sellest lasteaiale.

VII peatükk Mänguasjad ja laste sünnipäevad

17. Mänguasjad

17.1. Lasteaeda võib kodust kaasa tuua puhtaid mänguasju või raamatuid rühma õpetaja teadmisel ja kokkuleppel. Kehtib põhimõte: „Ma ei ole kade, luban ka teistel lastel oma mänguasjadega mängida.”

17.2. Soovitav on mitte kaasa tuua kalleid, kergesti purunevaid, ohtlikke ja väga väikesi mänguasju.

17.3. Keelatud on kaasa tuua militaarseid mänguasju, raha, mobiiltelefoni ja tugevat heli tekitavaid mänguasju.

17.4. Lasteaed ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasjade ja laste ehete purunemise eest.

17.5. Keelatud on kanda rippuvaid kõrvarõngaid.

17.6. Lapsel on kohustuslik kanda jalgrattaga sõitmisel kiivrit.

17.7. Lapsele kaasa antud kelk või suusad peavad olema tähistatud lapse nimega.

18. Laste sünnipäeva tähistamine. Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi vastavalt rühma traditsioonidele ja kokkuleppele lastevanematega.

VIII peatükk Õueala

19. Lasteaia õueala on paik, kus lapsed veedavad iga päev mitu tundi. Selleks, et neil oleks seal hea olla on kõigile kehtestatud järgmised reeglid:

19.1. Lasteaia territooriumil on keelatud suitsetamine ja e-sigareti kasutamine.

19.2. Lasteaia territooriumil on keelatud alkoholi ja narkootiliste ainete tarbimine.

19.3. Lasteaia territooriumil on keelatud viibimine lemmikloomadega.

19.4. Laste turvalisuse tagamiseks sulgeb lapsevanem värava lasteaeda tulles ja lasteaiast lahkudes.

20. Lasteaia õuealal võivad mängida ainult lasteaiaealised lapsed.

21. Lasteaia õuealal on lastele kehtestatud erinevad reeglid, et tagada lastele turvaline keskkond ning meeldiv õues viibimine. Õueala reeglid on:

21.1. Istumiskiigel kiigutakse ainult istudes, selle raami vahel ronida ei tohi.

21.2. Nööridega kiigel keerutada ei tohi, hoogu võib teha ainult eest lükates. Kiikuja istub näoga lasteaia maja poole.

21.3. Nukumaja uks peab olema mängu ajal lahti. Korraga võib nukumajas mängimas olla 4–5 last. Liiva nukumajasse viia ei tohi. Nukumaja nõudega liivakastis mängida ei või.

21.4. Õuealal on lubatud sõita vaid tõukerataste, tasakaalurataste ja lasteaias olemasolevate jalgratastega, kandes kiivrit. Kiiver peab kodust kaasas olema koos oma tõuke- või tasakaalurattaga.

21.5. Maja taha võivad lapsed minna vaid õpetajaga koos, mänguala on maja ees.

21.6. Kõnniteel võib sõita jalgadega lükatava autoga, teine laps tagant lükata ei tohi.

21.7. Mänguasju liumäele viia ei tohi.

21.8. Lapsed ei tohi olla ronimisredelitel ilma järelvalveta.

21.9. Iga rühma õpetaja vaatab, et tema rühma lapsed paneksid mänguasjad enda järelt ära.

21.10. Karusselli kõrval joosta ei tohi. Peale hooandmise lõpetamist istub laps istmele.

21.11. Kaalukiigel saab kiikuda korraga 2 ja 2 last. Teised ei või samal ajal ka väljaspool istumisplatsi istuda.

21.12. Jalgpalliväljaku servadel istuda ei tohi.

IX peatükk Koostöö

22. Lapse väärkohtlemine

Personal on kohustatud andma teavet valla- või linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad

sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver (KELS § 20 lg 3; Eesti Vabariigi lasteakaitse seadus § 31 p 2).

23. Koostöö lastevanematega

23.1 Pidev ja asjalik koostöö lastevanemate ja lasteaia vahel ning aktiivne osalemine lasteaiaelus on aluseks lapse kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias.

23.2. Info lasteaias toimuvate ettevõtmiste ja ürituste kohta ja muud olulised teated on lasteaia infostendil ja lasteaia koduleheleküljel www.otto-triin.edu.ee. Iganädalane info õppe- ja kasvatustegevuse kohta on välja pandud iga rühma infostendil.

23.3. Lastevanemate koosolek toimub vähemalt üks kord aastas, sügisel.

23.4. Üks kord aastas, kevadel, toimuvad arenguvestlused. Vajadusel ja kokkuleppel lastevanematega toimuvad täiendavad vestlused.

23.5. Info, abi, nõuande jne saamiseks või ettepanekute tegemiseks tuleb pöörduda rühma õpetaja, lasteaia direktori, õppealajuhataja, logopeedi või hoolekogu liikmete poole.

X peatükk Lõppsätted

24. Kodukorra kinnitamine, muutmine ja täiendamine

24.1. Kodukorra kinnitab lasteaia direktor, kuulates ära hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamuse.

24.2. Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad, pedagoogid ja vallavalitsuse esindajad.